Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės paslaugos Kaune

Klientų įsikūrusių Kauno mieste patogumui buhalterinius dokumentus galime atvykti ir paimti patys.

Buhalterinė apskaita

Šiais, visuotinės skaitmenizacijos laikais, buhalterines paslaugas yra paprasta teikti įmonėms, įsikūrusioms bet kurioje Lietuvos vietoje. Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas įvairių tipų mažoms bei vidutinėms įmonėms Lietuvoje – uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms ir individualią veiklą vykdantiems asmenims, mažosioms bendrijoms bei viešosioms įstaigoms. Jūsų įmonės apskaita bus tvarkoma remiantis LR teisės aktais, sąžiningumo ir teisingumo principais, laikantis buhalteriams visuotinai priimtino profesinės veiklos etikos kodekso.

Atsižvelgiant į įmonės poreikius, suteiksime prisijungimą prie buhalterinės apskaitos programos online režimu. Programa veikia internetinėje aplinkoje, tad prie jos lengvai ir greitai galėsite prisijungsite bet kuriuo jums patogiu metu. Naudodamiesi buhalterinės apskaitos programa online režimu Jūs galėsite tiek vesti pirminius apskaitos dokumentus, tiek analizuoti įmonės rodiklius bei kitą jums svarbią apskaitos informaciją.

Mes taikome lanksčią buhalterinių paslaugų kainodaros sistemą, nes teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo darbų apimties. Galime pilnai vesti jūsų buhalterinę apskaitą, galime atlikti tik vyr. buhalterio funkcijas, galime atlikti tik tam tikrus buhalterinius darbus, tai priklauso nuo jūsų poreikių. Įmonė, pavedusi apskaitą tvarkyti mūsų bendrovei, gali sutauptyti nuo 1700 Eur iki 6000 Eur per metus ir optimizuoti administravimo kaštus. Jūsų bendrovei nereikės investuoti į buhalterinės apskaitos programą, buhalterio darbo vietą – kompiuterį, baldus, patalpų nuomą, kanceliarijos prekes. Jums nekels rūpesčių jūsų buhalterio išėjimas iš darbo, jo liga ar atostogos, jums nereikės gaišti laiko pokalbiuose su pretendentais užimti buhalterio vietą. Jūs nepatirsite socialinio draudimo įmokų, darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo išlaidų. Visus šiuos rūpesčius ir su jais susijusias išlaidas galite palikti mums.

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas

Pagal pateiktus pirminius ir suvestinius buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkoma buhalterinė apskaita. Vedame buhalterinę apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki pilnos metinės atskaitomybės sudarymo. Rengiame mokesčių ataskaitas ir deklaracijas kontroliuojančioms institucijoms.

Darbo užmokesčio apskaita

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms savo buhalterį (-ius), bet dėl darbo specifikos darbo užmokesčio skaičiavimą patiki apskaitos firmai. Paslaugos – apskaičiuojame darbo užmokestį įmonės darbuotojams, parengiame darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, atsiskaitymo lapelius darbuotojams, teikiame deklaracijas VSDFV (Sodrai), VMI, rengiame pažymas darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, teikiame kitas susijusias paslaugas.

Vyriausiojo buhalterio funkcija

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms buhalterį – apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos – visų  buhalterio – apskaitininko atliktų operacijų patikrinimas-kontroliavimas, kitų suderintų buhalterinės apskaitos operacijų atlikimas, darbo užmokesčio apskaita, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos, vidaus ataskaitų rengimas įmonės vadovybei, finansinės atskaitomybės ir kitų metinių deklaracijų ruošimas.

Įmonių pertvarkymas, likvidavimas

Pertvarkome individualias įmones į uždarąsias akcines bendroves, tvarkome bei ruošiame likviduojamų juridinių asmenų dokumentus, atstovaujame likviduojamus juridinius asmenis.

Konsultacijos

Konsultuojame privačius bei juridinius asmenis įmonių steigimo, pertvarkymo bei likvidavimo, jų finansinės ir mokestinės atskaitomybės bei verslo administravimo klausimais.